• isy
header.jpg

Onze identiteit

 

Onze visie waar gaan wij voor?

De wereld om ons heen is continu in beweging. Om goed onderwijs te geven is het noodzakelijk om mee te bewegen. Door bij ons op school op een vooruitstrevende manier te werken willen wij op een positieve manier bijdragen aan de ontwikkeling van de kinderen in die wereld. We willen daarom een passend aanbod realiseren voor iedere leerling. Tevens richten wij onze pijlen onder andere op de ontwikkeling van vaardigheden die de 21ste eeuw van kinderen vraagt. De maatschappij vraagt om zelfstandige  burgers, die op een actieve en verantwoordelijke manier deelnemen aan de maatschappij en creatief kunnen denken. Deze ruimte en verantwoording willen wij de kinderen geven door ze zelf mee te laten denken en keuzes te laten maken in hun ontwikkel- en leerproces. Dit alles op een passende manier voor het kind; er moet zoveel mogelijk passend maatwerk geleverd kunnen worden, zodat we het samen kunnen realiseren om ieder kind op zijn eigen niveau te kunnen bedienen.

Mensen moeten steeds meer van zichzelf laten zien, zich kunnen profileren en hun talenten hierbij inzetten. Om deze reden steken wij in op het ontwikkelen van een eigen identiteit en het ontdekken van je talenten binnen deze identiteit zodat kinderen in onze sterk geïndividualiseerde maatschappij hun hoofd boven het maaiveld durven uitsteken en zich hier volledig vertrouwd mee voelen. Gespreksvoering met en niet over het kind staan daarom bij ons hoog in het vaandel. Daarmee wordt tevens een basis gelegd voor een (volwassen) samenwerkingsrelatie. Die samenwerkingsrelatie zien wij ook terug in onze communicatiedriehoek: ouders-kind-leerkrachten. In een intensieve samenwerking leggen wij samen de basis voor ieder kind.

 

Onze missie waar staan wij voor?

’t Valder staat voor onderwijs op maat voor ieder kind. Wij geven invulling aan de rugzak die een kind meeneemt in zijn toekomst. Wij ondersteunen onze kinderen om alles uit hun mogelijkheden te halen, mede door een eigentijds aanbod en een eigentijdse aanpak.

Daarnaast mag ieder kind ontdekken wie hij is. Dit ontwikkelen wij door een omgeving te bieden waarin ze zich veilig en geaccepteerd voelen en die hen uitdaagt om te laten zien wat ze kunnen en wie ze willen zijn. Door deze elementen met elkaar te verbinden bereiden wij de kinderen voor op een leven in de maatschappij van morgen.

 

 

Onze merkbelofte aan uw kind(eren)

Jij bent uniek!

Wij zien dat jij je eigen motivatie hebt om te leren. We motiveren je extra om samen met ons te zoeken naar manieren van leren die bij jou passen en dagen jou uit om mee te zoeken, zodat jij je optimaal kunt ontwikkelen. Hierin bieden wij jou de structuur die nodig is.

Wij zien jouw unieke persoonlijkheid in ontwikkeling. Bij ons ontdek je nog verder wie je bent en wat je kunt. Dat geeft je het vertrouwen dat je mag zijn wie je bent.
We zien dan jouw vertrouwen groeien. Met dat vertrouwen neem jij straks deel aan onze samenleving. En ga je een bijdrage leveren aan een wereld die razendsnel verandert en ontwikkelt. We zien daarin de vaardigheden die je nodig hebt. We zullen je competent maken, zodat je met nog meer vertrouwen deel kunt nemen aan deze ontwikkelingen in onze maatschappij.

Wij gaan gedurende deze hele weg met elkaar om, op basis van waardering en respect. Wij ondersteunen en helpen je hierbij en zullen uiteraard samen met je ouders hierin voorgaan. Zo werken wij aan een leerzame en veilige omgeving waarbij iedereen zich verantwoordelijk voelt voor zichzelf en de ander.

 

 

Onze unieke kracht waarin zijn wij heel goed?

Wij zijn trots op het feit dat we altijd samen met ouders en kinderen in ontwikkeling zijn. Hierdoor passen wij structureel ons onderwijs op een innovatieve wijze aan, zodat onze kinderen zo goed mogelijk tot hun ontwikkeling komen in hun leren en leven.

Daarnaast is een tweede trotspunt onze manier om te komen tot een goed pedagogisch klimaat. Kinderen worden op een cyclische manier meegenomen in het creëren van een veilig en vertrouwde omgeving en leren tijdens deze cyclus om meer zelfbewust te worden/zijn. Hierdoor vergroten wij de ontwikkeling van hun identiteitsvorming waardoor zij meer zelfvertrouwen ontwikkelen in het nu en naar de toekomst toe.

 

 

Onze kernwaarden

  • Bezieling: Onze drijfveer vanuit het hart om ons, als leerkrachten, maar ook ons onderwijs, in beweging te zetten en te houden. Vanuit kracht, passie, inspiratie en enthousiasme werken aan (vernieuwende) onderwijsconcepten passend bij ieder individueel kind.
  • Identiteit: Je mag jezelf zijn! Je voelt je op je gemak om te ontdekken wie je bent en wat je kunt, niks is goed of fout. Bij ons creëren wij een omgeving waarin iedereen met respect naar zichzelf en de ander toe, zich kan ontwikkelen. Dit zonder afbreuk te doen aan de identiteit van de ander en meteen in het oordeel te stappen.
  • Verwondering: Niks is mooier dan je te kunnen verwonderen over de meest alledaagse dingen. Hoe mooi is het als ouders en leerkrachten zich iedere dag kunnen verwonderen over dingen die een kind net geleerd heeft en dit ook ervaart. Zo raakt het kind zelf ook verwonderd over dingen die hij leert of ontdekt en hij eerder nog niet kon of wist.
  • Verbinding : Wij staan in verbinding met iedereen om ons heen. Op deze manier komen wij tot een optimale samenwerking en dus ontwikkeling van ons onderwijs, passend bij iedere individueel kind. Wij streven naar een balans in communicatie tussen kind, ouder en leerkracht doordat iedereen zijn aandeel en verantwoordelijkheid hierin heeft.

 

Onze ambities waar dromen wij van...

Om alle kinderen hun unieke persoonlijkheid te laten ontdekken,ontwikkelen, en hun hoogst mogelijke motivatie te vangen en vast te houden, hun vertrouwen in zichzelf en anderen te laten groeien en vaardigheden te laten ontwikkelen belangrijk voor de maatschappij van de toekomst, hebben wij ambities nodig.

Om ons in de toekomst scherp te houden als team en te willen komen tot bovenstaande zullen wij specifieke aandacht besteden aan leerkrachtontwikkeling. Hierin staat onze persoonlijke ontwikkeling in relatie tot onze schoolontwikkeling. Als wij kinderen willen laten ontdekken wie ze zijn, dan zullen wij ook onszelf moeten ontdekken en verder ontplooien. We zullen leren van elkaars kwaliteiten en nog meer specialismen ontwikkelen en kritisch blijven kijken naar de expertisebehoeften van onze school. te denken aan specialisemn op gebieden zoals; gedrag, meer- en hoogbegaafdheid, rekenen etc.

De verbinding met het Voortgezet Onderwijs mag in onze ogen veel meer tot uiting en ontwikkeling komen. Daarom willen wij in de toekomst werken aan een relatie met het Voortgezet onderwijs, waarin leerlijnen met elkaar verbonden worden, een samenwerking tto stand komt tussen zowel leerkrachten als leerlingen en we de stap naar eht Voortgezet Onderwijs kunnen verkleinnen en passend kunnen maken.

Kinderen en ouders moeten mee kunnen denken. Het opstellen van een leerling raad en een ouderklankbordgroep die geregeld bij elkaar komt en mee denkt over ons vorm te geven onderwijs is voor onze aansluiting op en verbinding met elkaar van groot belang. Ook dit zullen wij gaan vormgeven en meenemen in ons te ontwikkelen onderwijs.

Om toe te komen aan passend onderwijs op ieder niveau gaan wij onderwijs anderes organiseren, een prominentere plek voor techniekonderwijs inruimen en nog meer aandacht voor meer- en hoogbegaafden realiseren. Daarnaast zullen wij meer met individuele kind-doelen gaan werken door het onderwijs samen met kinderen te plannen voor die week.

Om op dit alles goed te reflecteren zien wij kinderen in de toekomst werken met een kind-portfolio, waarbij onze kind-gesprekken de rode draad gaan vormen, daarmee leggen wij de basis voor de ontwikkelingskracht van ieder kind.

 

 

Laten we samen de brug slaan, naar de toekomst van uw kind(eren)!

Team Bs. 't Valder

BS 't Valder is een school van onderwijsstichting Movare

(C) 2016 BS 't Valder |  site42 webdesign uit Limburg bouwt betaalbare websites op maat site42