• isy
  • Facebook
header.jpg

Feestelijke opening van onze vernieuwde onderbouw Unit!

Zoals u wellicht al via Isy en facebook heeft kunnen lezen heeft onze onderwijsorganisatie in de onderbouw een metamorfose gehad! Omdat we kinderen graag willen bedienen op hun eigen leervragen, eigen niveau van ontwikkeling en ze de ruimte letterlijk en figuurlijk willen bieden om zich te kunnen ontwikkelen en te leren hebben de juffen van de onderbouw een nieuw concept bedacht waarin bovenstaande mogelijk wordt gemaakt. Daarbij hebben zij zich laten inspireren door de bezoeken aan  andere scholen in het land en innovatieve ideeën over nieuwe onderwijsvormen.

U heeft uw kind nog niet bij ons op school zitten, maar bent wel nieuwsgierig naar onze manier van werken? Uiteraard bent u van harte welkom om een afspraak te maken. Wij vertellen u graag wat meer en laten u met alle plezier in de praktijk zien hoe het werkt.

Voor ouders van leerlingen, die ook nog vragen hebben. Op Isy, de nieuwsportal, kunt u data vinden waarop u bij de juffen terecht kunt met uw vragen. Wees welkom!

Lees hier beneden snel verder ....

 opening

Wist u  dat…

-              We dagelijks met drie juffen aan het werk zijn bij de kleuters?

-              Er ook een PABO 2 stagiaire te weten “Maureen”  t/m de zomervakantie in de kleutergroepen komt?

-              We alle kinderen aan een kleur hebben toegewezen: rood, groen of geel.

-              Deze  kleur hoort bij de groep waar uw kind ’s ochtends binnenkomt, de zogenaamde “stamgroep”?

-              De kinderen daardoor op een aantal momenten van de dag een vaste plek krijgen (met juf) waar ze samen in de kring zitten?

-              Deze momenten o.a. de ochtendkring, de fruit/ het tussendoortje-kring en dagafsluiting zijn?

-              We daardoor de mogelijkheid hebben om de dag in een kleinere groep op te starten en af te sluiten?

-              Het tussendoortje met meer rust en aandacht kan worden opgegeten in de stamgroep?

-              De kinderen straks tijdens de werklessen ook lekker kunnen spelen met kinderen uit de andere groep?

-              We verder de gewone dagindeling zullen blijven aanhouden (spelen/werken, gym, muziek en dergelijke)?

-              Alle juffen beschikbaar zijn voor alle kleuters?

-              We ons samen heel verantwoordelijk voelen voor alle kleuters?

-              We zorgen dat we goed van elkaar weten wat nodig is voor uw kind?

-              Het aanbod van werkjes en activiteiten daardoor nog beter afgestemd kan worden op de behoeften van groepjes kinderen?

-              We uw kind door dit gerichte aanbod beter kunnen “bedienen”?

-              De eindverantwoordelijkheid uiteraard bij de juffen van 1/ 2 A en B liggen.

-              We bij de indeling van de stamgroepen rekening hebben gehouden met een aantal factoren(verhouding jongens-meisjes,verhouding van leerlingen uit groep 1 en leerlingen uit groep 2.)

-              Uiteraard ook gekeken is naar de mate waarin leerlingen begeleiding nodig hebben, zodat hier door de juffen ook voldoende aandacht aan besteed kan worden. Er is in elk geval zorgvuldig over deze verdeling nagedacht.

-              Het leerstofaanbod goed op elkaar afgestemd wordt doordat de leerkrachten zorgen voor een gezamenlijke voorbereiding van de inhoud.

-              Men werkt vanuit het thema aan ontwikkeldoelen die aangepast zijn op het niveau van groep 1 en van groep 2.

-              Alle juffen observaties en waarnemingen doen tijdens werklessen en kringen.

-              Deze worden vastgelegd en nauwgezet gevolgd via een registratiesysteem.

-              Zo houden we samen zicht op de ontwikkeling van alle leerlingen.

Wij hebben er zin in! Een nieuwe uitdaging, die ook voor uw kind meer uitdaging, begeleiding, ontdekken, spelen, ervaren en leren inhoudt!

De onderbouwunit

Kerstwens

Terwijl onze kinderen op school genieten van een mooie kerstviering met een heerlijke kerstlunch en veel gezelligheid, willen wij u ook via deze weg alvast mooie feestdagen wensen en een sprankelend, schitterend en boeiend Nieuwjaar!

Mag 2017 u en uw kinderen vreugde, gezondheid, vriendschap en geluk brengen.

Het schoolteam!

kerst 1

 

 

Sparen voor onze School!!

Spelen is belangrijk om af te schakelen en je hoofd leeg te maken. Daarom nemen wij deel aan de actie bij de Jumbo om te sparen voor neiuwe speeltoestellen.

Blije kinderen op een uitdagend speelplein, dat is ons doel. Spaar dus allemaal met ons mee.
Op naar de Jumbo!!!

Als u klikt op het plaatje hier beneden dan komt u direct op onze spaar-pagina. De tickets met code die u bij iedere 10 euro aan boddschappen krijgt kunt u op deze pagina invoeren. U kunt ze natuurlijk ook inleveren in de desbetreffende brievenbus bij de Jumbo of bij ons op school.

Scholenactie

Alvast bedankt voor het meesparen!

 

BS 't Valder is een school van onderwijsstichting Movare

(C) 2016 BS 't Valder | website gemaakt door logo site42 weBDesign site42