• isy
  • Facebook
header.jpg

EVEN BIJPRATEN...

Hiermee weer een beknopte update over de ontwikkelingen rond ons onderwijsaanbod van onze school.

•         Groep 1 en 2: Na samen met de ouders het startschot te hebben gelost voor de nieuwe aanpak, hebben de leerkrachten hun eerste ervaringen opgedaan en daar zijn ze heel enthousiast over! Nog een beetje voorzichtig blijven, maar er zijn nog geen tekenen dat we weer terug willen naar de oude structuur! Daar zijn we heel erg blij mee en naar onze inschatting leeft dat positieve gevoel bij de kinderen minstens zo sterk.

•         Een klankbordgroep: zoals aangekondigd zijn we in dit proces ook heel erg benieuwd naar uw mening als ouder. We hebben een drietal inloopmomenten voor ouders gehouden en met de aanwezigen onze eerste ervaringen en plannen gedeeld. Met dank voor alle inbreng van de aanwezige ouders hebben we ook de eerste aanmeldingen voor de klankbordgroep mogen ontvangen. We zullen deze mensen regelmatig naar hun ervaringen als ouder vragen en zo ons voordeel doen met de voortgang van dit mooie proces.

•         De groepen 3 tm 8:  We hadden al goede mogelijkheden door de kinderen op drie niveaus te kunnen laten werken, maar zoals we aankondigden, willen nog beter aan de individuele leerbehoeftes van de kinderen tegemoet komen. We willen dat doen, door de onderwijsactiviteiten anders te organiseren. We willen ons daarbij niet meer beperken tot de eigen traditionele klasruimte, maar de muren tussen de groepen als het ware flexibeler maken en daarbij breder gebruik maken van de specifieke kennis en ervaring van de verschillende leerkrachten.

We zijn ervan overtuigd dat zowel de kinderen, die extra ondersteuning nodig hebben, als de kinderen die wat sneller door de leerstof kunnen veel voordeel gaan hebben van onze nieuwe aanpak, omdat daarin meer ruimte komt voor instructie op het niveau en behoefte van elk kind.

•         Rekenen: Dit is de eerste speerpunt, die we gekozen hebben om de kinderen betere kansen te geven door onze nieuwe benadering. Het schoolteam heeft zich uiteraard goed voorbereid op de nieuwe organisatie van ons onderwijs en we denken daarom, dat we op 20 maart a.s. een prima start mee kunnen maken. Te beginnen met rekenen dus. Natuurlijk blijven we nauwkeurig de opbrengsten volgen en meten. We zullen u regelmatig over onze ervaringen informeren en uiteraard de klankbordgroep hierin betrekken.

We zijn als schoolteam enthousiast en bereid om extra onze schouders onder de nieuwe aanpak te zetten. Dat enthousiasme willen we graag met u delen, zodat we samen nog trotser kunnen zijn op ’t Valder met onderwijs dat nog beter past bij de kinderen van deze tijd!

Feestelijke opening van onze vernieuwde onderbouw Unit!

Zoals u wellicht al via Isy en facebook heeft kunnen lezen heeft onze onderwijsorganisatie in de onderbouw een metamorfose gehad! Omdat we kinderen graag willen bedienen op hun eigen leervragen, eigen niveau van ontwikkeling en ze de ruimte letterlijk en figuurlijk willen bieden om zich te kunnen ontwikkelen en te leren hebben de juffen van de onderbouw een nieuw concept bedacht waarin bovenstaande mogelijk wordt gemaakt. Daarbij hebben zij zich laten inspireren door de bezoeken aan  andere scholen in het land en innovatieve ideeën over nieuwe onderwijsvormen.

U heeft uw kind nog niet bij ons op school zitten, maar bent wel nieuwsgierig naar onze manier van werken? Uiteraard bent u van harte welkom om een afspraak te maken. Wij vertellen u graag wat meer en laten u met alle plezier in de praktijk zien hoe het werkt.

Voor ouders van leerlingen, die ook nog vragen hebben. Op Isy, de nieuwsportal, kunt u data vinden waarop u bij de juffen terecht kunt met uw vragen. Wees welkom!

Lees hier beneden snel verder ....

 opening

Wist u  dat…

-              We dagelijks met drie juffen aan het werk zijn bij de kleuters?

-              Er ook een PABO 2 stagiaire te weten “Maureen”  t/m de zomervakantie in de kleutergroepen komt?

-              We alle kinderen aan een kleur hebben toegewezen: rood, groen of geel.

-              Deze  kleur hoort bij de groep waar uw kind ’s ochtends binnenkomt, de zogenaamde “stamgroep”?

-              De kinderen daardoor op een aantal momenten van de dag een vaste plek krijgen (met juf) waar ze samen in de kring zitten?

-              Deze momenten o.a. de ochtendkring, de fruit/ het tussendoortje-kring en dagafsluiting zijn?

-              We daardoor de mogelijkheid hebben om de dag in een kleinere groep op te starten en af te sluiten?

-              Het tussendoortje met meer rust en aandacht kan worden opgegeten in de stamgroep?

-              De kinderen straks tijdens de werklessen ook lekker kunnen spelen met kinderen uit de andere groep?

-              We verder de gewone dagindeling zullen blijven aanhouden (spelen/werken, gym, muziek en dergelijke)?

-              Alle juffen beschikbaar zijn voor alle kleuters?

-              We ons samen heel verantwoordelijk voelen voor alle kleuters?

-              We zorgen dat we goed van elkaar weten wat nodig is voor uw kind?

-              Het aanbod van werkjes en activiteiten daardoor nog beter afgestemd kan worden op de behoeften van groepjes kinderen?

-              We uw kind door dit gerichte aanbod beter kunnen “bedienen”?

-              De eindverantwoordelijkheid uiteraard bij de juffen van 1/ 2 A en B liggen.

-              We bij de indeling van de stamgroepen rekening hebben gehouden met een aantal factoren(verhouding jongens-meisjes,verhouding van leerlingen uit groep 1 en leerlingen uit groep 2.)

-              Uiteraard ook gekeken is naar de mate waarin leerlingen begeleiding nodig hebben, zodat hier door de juffen ook voldoende aandacht aan besteed kan worden. Er is in elk geval zorgvuldig over deze verdeling nagedacht.

-              Het leerstofaanbod goed op elkaar afgestemd wordt doordat de leerkrachten zorgen voor een gezamenlijke voorbereiding van de inhoud.

-              Men werkt vanuit het thema aan ontwikkeldoelen die aangepast zijn op het niveau van groep 1 en van groep 2.

-              Alle juffen observaties en waarnemingen doen tijdens werklessen en kringen.

-              Deze worden vastgelegd en nauwgezet gevolgd via een registratiesysteem.

-              Zo houden we samen zicht op de ontwikkeling van alle leerlingen.

Wij hebben er zin in! Een nieuwe uitdaging, die ook voor uw kind meer uitdaging, begeleiding, ontdekken, spelen, ervaren en leren inhoudt!

De onderbouwunit

Kerstwens

Terwijl onze kinderen op school genieten van een mooie kerstviering met een heerlijke kerstlunch en veel gezelligheid, willen wij u ook via deze weg alvast mooie feestdagen wensen en een sprankelend, schitterend en boeiend Nieuwjaar!

Mag 2017 u en uw kinderen vreugde, gezondheid, vriendschap en geluk brengen.

Het schoolteam!

kerst 1

 

 

BS 't Valder is een school van onderwijsstichting Movare

(C) 2016 BS 't Valder | website gemaakt door logo site42 weBDesign site42