Welkom bij
’t Valder

Bezieling

De drijfveer vanuit het hart om ons, als leerkrachten, maar ook ons onderwijs in beweging te zetten én te houden. Vanuit kracht, passie, inspiratie en enthousiasme werken we aan (vernieuwende) onderwijsconcepten die passen bij ieder individueel kind.

Identiteit

Je mag jezelf zijn! Bij ’t Valder creëren we een omgeving waarin iedereen zichzelf kan ontwikkelen, met respect voor zichzelf en anderen. Je voelt je op je gemak om te ontdekken wie je bent en wat je kunt. Niks is goed of fout.

Verwondering

Niks is mooier dan jezelf verwonderen over de meest alledaagse dingen. Kinderen verwonderen hun ouders en leerkrachten met de dingen die zij leren. Ook het kind raakt verwonderd over dingen of talenten die hij of zij net ontdekt.

Verbinding

Wij staan verbinding met iedereen om ons heen. Wij streven naar een balans in communicatie tussen kind, ouder en leerkracht waarin eenieder zijn aandeel en verantwoordelijkheid heeft.

Basisschool ’t Valder

De wereld om ons heen is continu in beweging. Om goed onderwijs te geven is het daarom noodzakelijk om mee te bewegen. Basisschool ’t Valder werkt op een vooruitstrevende manier om op positieve wijze bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen. We willen daarom een passend aanbod realiseren voor iedere leerling. We richten onze pijlen onder andere op de ontwikkeling van vaardigheden die vandaag de dag van kinderen worden gevraagd: zelfstandige en verantwoordelijke burgers, die op een actieve manier deelnemen aan de maatschappij en creatief kunnen denken. Deze ruimte en verantwoording willen we de kinderen geven door ze zelf mee te laten denken. Ook mogen ze zelf keuzes maken in hun ontwikkel- en leerproces. Dit alles op een passende manier voor het kind, door maatwerk te leveren en kinderen op het eigen niveau te bedienen.

Ben je op zoek naar een basisschool en wil je graag meer informatie over onze school, onze manier van werken of onze ambities? Je bent van harte welkom om langs te komen voor een kennismaking!

Trots? Jazeker!

We zijn trots op onze manier om te komen tot een goed pedagogisch klimaat. Kinderen worden op een cyclische manier meegenomen in het creëren van een veilige én vertrouwde omgeving. Bovendien leren ze tijdens deze cyclus om meer zelfbewustzijn te creëren. Zo vergroten wij de ontwikkeling van hun identiteitsvorming, zodat wij met meer zelfvertrouwen ontwikkelen in het nu en naar de toekomst toe.

Daarnaast zijn we trots op het feit dat we altijd samen met ouders en kinderen in ontwikkeling zijn. Hierdoor passen we structureel ons onderwijs op een innovatieve wijze aan.

De brug naar de toekomst

Contact opnemen

Stel ons je vraag