Onze identiteit

Onze visie

Waar gaan wij voor? 

De wereld om ons heen is continu in beweging. Om goed onderwijs te geven is het noodzakelijk om mee te bewegen. Door bij ons op school op een vooruitstrevende manier te werken willen wij op een positieve manier bijdragen aan de ontwikkeling van de kinderen in die wereld. We willen daarom een passend aanbod realiseren voor iedere leerling. Tevens richten wij onze pijlen onder andere op de ontwikkeling van vaardigheden die de 21ste eeuw van kinderen vraagt. De maatschappij vraagt om zelfstandige burgers, die op een actieve en verantwoordelijke manier deelnemen aan de maatschappij en creatief kunnen denken. Deze ruimte en verantwoording willen wij de kinderen geven door ze zelf mee te laten denken en keuzes te laten maken in hun ontwikkelen leerproces. Dit alles op een passende manier voor het kind; er moet zoveel mogelijk passend maatwerk geleverd kunnen worden, zodat we het samen kunnen realiseren om ieder kind op zijn eigen niveau te kunnen bedienen. 

buiten spelende kinderen

Onze Missie

Waar staan wij voor?  

’t Valder staat voor onderwijs op maat voor iedere leerling. Wij geven invulling aan de rugzak die een leerling meeneemt naar zijn toekomst. Wij ondersteunen onze leerlingen om alles uit hun mogelijkheden te halen, mede door een eigentijds aanbod en aan te sluiten bij de belevingswereld van de leerling. Leerlingen moeten zichzelf kunnen zijn. Dit ontwikkelen wij door een omgeving te bieden waarin ze zich veilig en geaccepteerd voelen en die hen uitdaagt om te laten zien wat ze kunnen en wie ze willen zijn. Door deze elementen met elkaar te verbinden bereiden wij de leerlingen voor op een leven in de maatschappij van morgen. 

Onze kernwaarden

Bezieling

De drijfveer vanuit het hart om ons, als leerkrachten, maar ook ons onderwijs in beweging te zetten én te houden. Vanuit kracht, passie, inspiratie en enthousiasme werken we aan (vernieuwende) onderwijsconcepten die passen bij ieder individueel kind.

Identiteit

Je mag jezelf zijn! Bij ’t Valder creëren we een omgeving waarin iedereen zichzelf kan ontwikkelen, met respect voor zichzelf en anderen. Je voelt je op je gemak om te ontdekken wie je bent en wat je kunt. Niks is goed of fout.

Verwondering

Niks is mooier dan jezelf verwonderen over de meest alledaagse dingen. Kinderen verwonderen hun ouders en leerkrachten met de dingen die zij leren. Ook het kind raakt verwonderd over dingen of talenten die hij of zij net ontdekt.

Verbinding

Wij staan verbinding met iedereen om ons heen. Wij streven naar een balans in communicatie tussen kind, ouder en leerkracht waarin eenieder zijn aandeel en verantwoordelijkheid heeft.

Ambities

We hebben ambities nodig om alle kinderen hun unieke persoonlijkheid te laten ontdekken én ontwikkelen. Om hun hoogst mogelijke motivatie te vangen en vast te houden. Om het vertrouwen in zichzelf en andere te laten groeien en vaardigheden te laten ontwikkelen.

Leerkrachtontwikkeling

Bij de persoonlijke ontwikkeling in relatie tot onze schoolontwikkeling, willen we kinderen laten ontdekken wie ze zijn. Ook leerkrachten moet zichzelf verder ontdekken en ontplooien. We leren van én met elkaar, door kwaliteiten en specialismen te ontwikkelen en kritisch te kijken naar de expertisebehoeften van onze school.

Verbinding met Voortgezet Onderwijs

In onze ogen mag de verbinding met het Voortgezet Onderwijs veel meer tot uiting en ontwikkeling komen. We streven naar een relatie met het Voortgezet Onderwijs waarin leerlijnen met elkaar verbonden worden. Een samenwerking tussen zowel leerkrachten als leerlingen om zo de stap naar het Voortgezet Onderwijs te verkleinen én passend te maken.

Kind portfolio

Om goed te kunnen reflecteren, zien streven wij ernaar om te werken met een kind portfolio. Hierbij vormen de kindgesprekken de rode draad en leggen we de basis voor ontwikkelingskracht van ieder kind.

Mijn kind aanmelden voor
Basisschool ’t Valder

Heb je besloten je kind aan te melden? Vul dan het inschrijfformulier in